Bouwvergunning / vergunningcheck:


Voorheen was voor bouwen en verbouwen vaak een bouwvergunning nodig. Per 1 november 2014 is de regelgeving wederom aangepast. Belangrijk is waar u op het erf wilt gaan bouwen. Vergunningvrije bijbehorende bouwwerken zijn niet toegestaan op het voorerf en het zijerf, dat in een hoeksituatie langs openbaar toegangkelijk gebied ligt. Er mag alleen gebouwd worden in een achtererf gebied.


Via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl kunt u online zien of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is. Als u zekerheid wilt hebben, kunt u het beste contact op nemen met uw eigen gemeente.


Download Vergunningsvrij Bouwen